Firma Dueker jest producentem systemów kanalizacyjnych żeliwnych bezkołnierzowych z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od rodzaju ścieków i miejsca zastosowania, łączonych obejmami :

System:
SML
MLK protect
TML
MLB
Obejmy
BSV90

DN:
DN40-600
DN50-400
DN100-200
DN100-600
DN100-600
DN80-150

Przeznaczenie systemu, opis:
do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych wewnątrz budynków
do agresywnych medii i środowiska, zawierających benzyny i tłuszcze itp.
do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych w gruncie
do odwodnień mostów z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
Obejmy systemowe montażowe i zapobiegające rozsuwaniu wzdłużnemu
złącze ochrony ppożarowej