Firma Dueker jest producentem systemów kanalizacyjnych żeliwnych bezkołnierzowych z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od rodzaju ścieków i miejsca zastosowania, łączonych obejmami :SML DN50-300 do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych wewnątrz budynków

SML deklaracja własności użytkowych

Złącza systemowe deklaracja własności użytkowych

MLK protec DN50-400 do agresywnych medii i środowiska, zawierających benzyny i tłuszcze itp

MLK protec deklaracja własności użytkowych

TML DN100-200 do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych w gruncie

TML deklaracja własności użytkowych

MLB DN100-600 do odwodnień mostów z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym

MLB deklaracja własności użytkowych


Oznakowanie każdego metra rury

SML_oznakowanie

Oznakowanie kształtek

 


Facelifting rewizji pionowej w technice odpływu

Czyszczak SML firmy Duker dla instalacji pionowych zmienia swój wygląd. Dotychczas produkowany czyszczak znany jest z  okrągłej płaskiej pokrywy zamykającej. W pokrywie jest rowek w którym ułożony jest okrągły sznur uszczelniający zamknięcie. Wewnątrz czyszczaka widać wgłębienie w pokrywie zgodnie z normą DIN 19522. Nowy czyszczak od wewnątrz ma kształt podobny do rury, daje to lepszy przepływ w instalacji oraz poprawia jakość uszczelnienia. Nowy czyszczak zastępuje stary od momentu wyczerpania zapasów magazynowych. W Polsce klienci otrzymują już nowy typ czyszczaka ( katalogowo model 05 ).


Nowość - płaski trójnik SML do podłączenia brodzika