System SML do odprowadzenia wód deszczowych i ścieków bytowych wewnątrz budynków zgodnie z normą EN 877, zakres średnic w systemie DN50-DN300.



Katalog SML
SMLokl
Spis treści:

Ogólne informacje o systemie SML

Ochrona ppożarowa

Ochrona akustyczna

Program SML

Program złączy systemowych

Instrukcja montażu złączy

Instrukcja montażu instalacji
Referencje
Uszczelki EPDM i NBR

Właściwości fizyczne żeliwa szarego:
Gęstość: około 7,2 kg / dm (71,5 kN / m³)
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 150 MPa do 200 MPa, armatura do rur
Wytrzymałość na ściskanie: około 3 do 4 razy większa od minimalnej
Wytrzymałość na ścinanie: 1,1 do 1,6 razy większa od wartości minimalnej
Pierścieniowa wytrzymałość na ściskanie:
(Wytrzymałość na kruszenie)
350 MPa (dla DN <250)
i 332 MPa (dla DN = 250 lub większa)
Współczynnik Poissona: 0.3
Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,0105 mm / mK (od 0 ° do 100 ° C )
Przewodność cieplna: 50 - 60 W / mK (przy 20 ° C )
Moduł Younga: 80.000 do 120.000 N / mm²

Informacje dla projektantów:

Instalacja w budynkach wysokich-kanalizacja

Instalacja w budynkach wysokich-deszczówka

Nowości:
Trójnik z krótkim kielichem
Facelifting rewizji pionowej w technice odpływu
Film informacyjny dźwięk w instalacji, pożar