DÜKER GmbH fabryka w Laufach - produkcja kształtek, armatury, hydrantów.

Düker jest liczącym się przedsiębiorstwem wśród wiodących producentów armatury i rur ciśnieniowych do wody pitnej i gazu oraz rur i kształtek w technologii odwadniania. Düker projektuje i wytwarza rurociągi emaliowane o wysokiej kwasoodporności emalii dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, planuje, projektuje i buduje dla innych odlewnie odśrodkowe wraz ze związanymi z nimi liniami produkcyjnymi i piecami.

Jako firma, przemysłu odlewniczego i emalii Düker jest silnie zaangżowany w dbałość o środowisko i ekonomiczno socjalne potrzeby pracowników i miejscowej społeczności.

Düker opiera się na trzech filarach zapewniających zrównoważony rozwój: efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności za środowisko.

Wymaga to ciągłej konfrontacji w kwestii efektywności energetycznej, która w firmie o wysokim zapotrzebowaniu na energię i materiały do produkcji jest po prostu sprawą kluczową. Düker od 29/04/2010 jest zaangażowany w projekt „ÖKOPROFIT” i stale doskonali „ÖKOPROFIT”-owe operacje.


Plan dojazdu do fabryk Duker"a