Izolator akustyczny montowany jest przy pomocy dwóch prętów gwintowanych M8 lub M10 pomiędzy opaską a stropem lub ścianą. Dzięki specjalnej konstrukcji pozwala uzyskać efektywne odizolowanie dźwięków pochodzących z instalacji.

Metody dla osiągnięcia względnie podwyższenia ochrony akustycznej

Dźwięk materiałowy

W celu uniknięcia dźwięków materiałowych, należy zmniejszać stykanie się rur z murem:

1. system rur nie powinien nigdzie dotykać ścian i stropów, przepusty powinny zostać zamknięte za pomocą niepalnej wełny mineralnej, studzienki powinny zostać wypchane wełną mineralną lub też posiadać wykładziny absorbujące hałas;

2. elementy mocujące powinny być wyposażone we wkładki gumowe, które podczas zamknięcia tych elementów nie pozwolą na zbyt silne ich dociśnięcie do rury;

3. w bardzo wrażliwych obszarach pożądane okazać się może, zastosowanie specjalnych mocowań ochrony akustycznej;

4. w pionach spustowych elementy wspornikowe nie powinny być umieszczane w zbyt dużych odstępach, celem uniknięcia silnych nacisków na wkładki gumowe podpory.