Producent:

Düker GmbH

Würzburger Straße 10-16

97753 Karlstadt / Main

tel. +49 6093 87 570

e-mail:info[at]dueker.de

www.dueker.de

Przedstawicielstwo:

Timar Mariusz Pawłowski

Al. Wojska Polskiego 74B/2A

70-481 Szczecin

e-mail: timar[at]timar.pl

tel. +48 602 79 99 97

www.timar.pl

Partner handlowy:

Normbud

ul. Cieślewskich 25L

03-017 Warszawa

e-mail: biuro[at]normbud.pl

tel. +48 22 761 10 12

www.normbud.pl


 

RODO klauzula:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oświadczamy:

1. Administratorem danych osobowych jest Timar Mariusz Pawłowski, NIP:9551252883, adres: Al. Wojska polskiego 74B/2A, 70-481 Szczecin, tel.+48 602 79 99 97, email: timar[at]timar.pl;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celach analitycznych (dobór usług do potrzeb klienta), marketingowych (oferowanie produktów i usług Timar) co jest prawnie uzasadnionym interesem Timar(art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Timar(współpracownicy, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, prawne, podwykonawcy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne);

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Timar;

6. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to jednocześnie warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy, co skutkować może rozwiązaniem umowy.


     

    Szczecin Dworzec Główny przed remontem, foto Mariusz Pawłowski.