OCHRONA ŚRODOWISKA

Systemy „green building” – tzw. zielone budynki

Coraz więcej nowych domów budowanych w Europie są certyfikowane w oparciu o tzw. systemy „green building”. Oprócz brytyjskiego certyfikatu „BREEAM” i szwajcarskiego „Minergie” istotne znaczenie ma także amerykańskie świadectwo „LEED” oraz niemieckie „DGNB”.

Jednym z najważniejszych aspektów tych certyfikatów jest oszczędność energii elektrycznej w trakcie późniejszej eksploatacji budynku. Przy ocenie budynku i wyborze wyrobów związanych z instalacjami wewnętrznymi należy brać pod uwagę także inne zagadnienia.

LEED

Ten system oceny budynków bierze pod uwagę takie aspekty jak zdrowie, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, ochronę ekosystemów, wspieranie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zasobów materiałowych itd.

Wytyczne LEED v3 2009, E Q C edit 4.2 oraz 4.1: Lotne związki organiczne.W jeszcze rozpowszechnionej wersji LEED v3 2009 określono wymagania dotyczące wyrobów budowlanych wykorzystywanych w instalacjach sanitarnych, które nakładają jedynie obowiązek przestrzegania wartości granicznych odnoszących się do lotnych związków organicznych (VOC). Powłoki wewnętrzne i zewnętrze rur kanalizacyjnych i kształtek firmy Düker są w momencie dostawy na plac budowy utwardzone i nie wydzielają w trakcie instalacji ani późniejszej eksploatacji budynku żadnych lotnych związków organicznych.

Wytyczne LEED v3 2009 oraz LEE D v4 2013: Zarządzanie gruzem budowlanym

Większość odpadów nadających się do odzysku i powstających w trakcie budowy należy poddać recyklingowi. Odpady pochodzące z rur żeliwnych nadają się bardzo dobrze do tego, aby zwiększyć ilość odpadów poddanych recyklingowi, ponieważ przedsiębiorstwa skupujące złom chętnie je przyjmują, a często także za nie płacą.

Wytyczne LEED v4 2013: Ilość materiału poddanego recyklingowi i produkcja zlokalizowana w pobliżu miejsca budowy

Celem jest uzyskanie dużej ilości materiałów wykonanych z tworzyw z odzysku oraz wyrobów wyprodukowanych nie dalej niż w promieniu 160 km od placu budowy. Ponieważ rury typu SML firmy Düker składają się praktycznie w 100% z odzyskanych materiałów, bardzo dobrze nadają się do tego, aby spełnić wyżej wymienione wskaźniki. Dzięki lokalizacji zakładu produkcyjnego w Karlstadt w Dolnej Frankonii niektóre z budów znajdują się w promieniu 160 km.

Wytyczne LEED v4 2013: Cele związane z ochroną akustyczną

Celem jest zapewnienie ochrony akustycznej. Aby obniżyć poziom hałasu spowodowanego rurami kanalizacyjnymi, rury typu SML firmy Düker to najlepsze rozwiązanie.

Niemiecka Rada ds. Zrównoważonych Budynków (DGNB)

W przypadku przedsięwzięć budowlanych, których inwestorzy starają się o certyfikację DGNB, audytorzy badają wyroby budowlane pod kątem ich właściwości użytkowych i świadectw. Ze względu na to, że produkcja wyrobów Düker zlokalizowana jest w Niemczech i podlega wymogom związanym z bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska itd. oraz ma wdrożone certyfikowane systemy zarządzania, firma ta spełnia podstawowe warunki umożliwiające jej spełnienie wymaganych standardów. Proszę podać nam konkretne wymagania dotyczące danego przedsięwzięcia budowlanego, abyśmy mogli Państwu pomóc i doradzić.

Informacje z naszego rynku na ww. temat:

Skanska zdobywa pierwszy platynowy certyfikat LEED CI dla wnętrza w Polsce

Zielone budynki w Polsce za Colliers International

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego