System MLB z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym, średnice w systemie DN100-DN600, do odwodnień mostów


MLB

Współczynnik rozszerzania wzdłużnego rur żeliwnych jest natomiast praktycznie taki sam jak współczynnik rozszerzania betonu, w związku z czym w kompensatory należy wyposażyć jedynie przejścia pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi elementami mostu.

Żeliwne rury i kształtki systemu MLB zabezpieczone antykorozyjnie, pozwalają wykonywać trwałe instalacje odprowadzające wody deszczowe z mostów. Systemy odprowadzania wody w pobliżu tras komunikacyjnych  są w znacznym stopniu zagrożone korozją zewnętrzną, spowodowaną m.in. działaniem spalin, soli używanej na jezdniach itp. Z tego powodu projektanci często projektują instalacje odprowadzania wody z mostów z tworzyw sztucznych lub ze stali szlachetnej.

System MLB firmy Düker, przeznaczony do odprowadzania wody z mostów, zabezpieczony jest  przez naniesienie na gorąco metodą natrysku cynku i powłoki epoksydowej. Powłoka ta nadaje się do malowania, dzięki czemu z łatwością można instalację dopasować kolorystycznie do koloru  mostu. Ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie można usunąć poprzez ich zamalowanie. Do montażu instalacji używamy obejm systemowych ze stali nierdzewnej, o numerze 1.4571 (zgodnie z EN 10088). Montaż instalacji złączy nie wymaga specjalnych narzędzi, spawania i tym  podobnych działań. Złącza Connect-G-Inox pozwalają zabezpieczyć instalację przed rozsuwaniem wynikającym z działania ciśnień wewnętrznych. Zamocowania instalacji do mostu należy wykonać ze stali nierdzewnej, nr materiału 1.4571.

Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych niesie ze sobą wiele niedogodności. Przede wszystkim niewystarczająca ochrona przed promieniami UV sprzyja przedwczesnemu starzeniu i niszczeniu materiału. Rury z tworzyw sztucznych nie posiadają żadnych zabezpieczeń przed skutkami aktów wandalizmu i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymienione słabe strony nie dotyczą stali nierdzewnej, ale jej odporność na korozję nie jest doskonała. Stal nierdzewną cechuje wprawdzie wysoka odporność na wiele czynników środowiskowych, jednak podlega ona niekorzystnemu wpływowi czynników chemicznych. Przede wszystkim niewielkie uszkodzenia i zadrapania, których niemal nie da się uniknąć w transporcie i podczas składowania na placu budowy, powodują tzw. korozję szczelinową. Spawy w miejscach łączeń z kształtkami montowanymi na placu budowy muszą być zabezpieczone powłoką pasywacyjną, w celu ochrony ich przed korozją. Rdzę nalotową i miejsca uszkodzone muszą być poddane obróbce po uprzednim usunięciu rdzy. 

Inną wadą rur z tworzyw sztucznych, dotyczącą w niewielkim stopniu także rur ze stali nierdzewnej, jest wysoki współczynnik rozszerzania wzdłużnego. Rury przymocowane do betonowych elementów budowlanych rozszerzają się znacznie bardziej niż elementy betonowe, a w związku z tym wymagają odpowiednich kompensatorów.

Zamówienie katalogu MLB.