Normy dla projektanta instalacji kanalizacyjnych i odwodnienia dachów

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
Część 2: Kanalizacja sanitarna-Projektowanie układu i obliczenia
Część 3: Przewody deszczowe-Projektowanie układu i obliczenia
Część 4: Pompownie ścieków-Projektowanie układu i obliczenia
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji PN-EN 752:2008

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

Część 1: Pojęcia ogólne i definicje

Część 2: Wymagania
Część 3: Planowanie
Część 4: Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko
Część 5: Modernizacja
Część 6: Układy pompowe
Część 7: Eksploatacja i użytkowanie DIN EN 13501-1 i DIN 4102,
Ochrona ogniowa DIN 4109,
Ochrona przed hałasem PN-EN 1610.

Układanie instalacji w gruncie PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości PN-EN 877:2004/A1:2007 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.