Firma Dueker jest producentem systemów kanalizacyjnych żeliwnych bezkołnierzowych z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od rodzaju ścieków i miejsca zastosowania, łączonych obejmami :


 

SML DN50-300 do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych wewnątrz budynków
SML deklaracja własności użytkowych
Złącza systemowe deklaracja własności użytkowych

MLK protec DN50-400 do agresywnych medii i środowiska, zawierających benzyny i tłuszcze itp

MLK protec deklaracja własności użytkowych

TML DN100-200 do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych w gruncie

TML deklaracja własności użytkowych

MLB DN100-600 do odwodnień mostów z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym

MLB deklaracja własności użytkowych

Oznakowanie każdego metra rury

SML_oznakowanie

Oznakowanie kształtek