System TML DN100-200 do odprowadzenia deszczówki i ścieków bytowych w gruncie, zewnętrznie zabezpieczony antykorozyjnie


TMLbudowa

              epoxyd   ocynk    żeliwo   epoxyd

System TML, zastosowanie: układanie instalacji w gruncie.

W skład systemu TML wchodzą następujące elementy: rura 3m, kolano 15°, 30°, 45°, trójnik 45°, prostka E, rura pasowana z kołnierzem zaciskowym i kołnierzem do muru, czyszczak, redukcja, zaślepka, złącza i obejmy. W systemie dostępne są następujące średnice: DN 100, DN 125, DN 150, DN 200.

Dopuszczenie systemu

System TML odpowiada DIN EN 877 stosownie do deklaracji zgodności Nr 11 000 1436/01. Agresywność gruntu należy określić według instrukcji GW 9 opracowanej przez DVG Regelwerk. System powłok rur TML oraz kształtek spełnia wymagania dla gruntu klasy II, liczba szacunkowa -5 do -10. Tak więc wykluczyć należy tylko grunty silnie agresywne: torfowe, bagienne, ilaste i mady, jak również grunty silnie zanieczyszczone i skażone.

Kontrola szczelności

Odsyłamy przede wszystkim do normy DIN EN 1619 /ATV-BVWK A 139. Po ułożeniu lub zmianach budowlanych należy sprawdzić ułożone w ziemi rury odpływowe odnośnie ich szczelności wodnej. Kontrola odbiorcza następuje po usunięciu odeskowania wykopu (stemplowania) oraz zasypaniu rowu. Wstępna kontrola powinna jednak również zostać przeprowadzona przy swobodnie dostępnej sieci przewodów. Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej i zamknięciu wszystkich otworów nastąpi powolne napełnienie całego przewodu lub jego zdefiniowanego odcinka wodą oraz całkowite odpowietrzenie.

System TML odpowiada DIN EN 877 stosownie do deklaracji zgodności Nr 11 000 1436/01. Agresywność gruntu należy określić według instrukcji GW 9 opracowanej przez DVG Regelwerk. System powłok rur TML oraz kształtek spełnia wymagania dla gruntu klasy II, liczba szacunkowa -5 do -10. Tak więc wykluczyć należy tylko grunty silnie agresywne: torfowe, bagienne, ilaste i mady, jak również grunty silnie zanieczyszczone i skażone.

Złącze Rapid-Inox oraz SVE

Złącze Rapid-Inox: wytrzymałosć na działanie sił wzdłużnych do 0,5 bar, od DN 200 należy zabezpieczyć zmiany kierunku, Mletec Rapid-Inox: wytrzymałosć na działanie sił wzdłużnych do 1,0 bar, dostępność DN100 do DN150. SVE: przy zmianie kierunku należy zabezpieczyć podporami betonowymi. Koniecznie prosimy zapoznać się z katalogiem SML: wskazówki dotyczące projektowania i montażu.

Po osiągnięciu ciśnienia testowego 0,1 - 0,5 bar należy zachować okres pełnego napełnienia przez 1 godzinę. Okres badania wynosi 30 minut. Należy pomierzyć i zarejestrować ilość wody, jaką należy dodać dla utrzymania ciśnienia testowego. Wymagania testu zostaną spełnione, jeżeli objętość ta w ciągu 30 minut na każdy metr kwadratowy powierzchni wewnętrznej nie przekroczy 0,15 l dla przewodów rurowych, 0,20 l dla przewodów rurowych wraz ze studzienkami względnie 0,40 dla studzienek i otworów rewizyjnych.

Zasady układania instalacji w gruncie

a_TMLziemia-300x203

W gruntach nie spoistych można układać rury TML bezpośrednio na równym dnie wykopu. Podpora zostaje utworzona poprzez podbijanie za pomocą materiału nie spoistego, zdolnego do zagęszczania. Na skutek wysokiej wytrzymałości materiału, rury TML mogą być stosowane dla wszystkich występujących w praktyce kanalizacji i nieruchomości. Wysokości przykryć, włącznie z obciążeniami ruchomymi i powierzchniowymi. W przypadku profesjonalnego położenia, można przyjąć jako wartość wskaźnikową od 0,8 do 6 m, przy jednoczesnym obciążeniu ruchomym SLW 60.