Manszety uszczelniające stosowane w żeliwnych systemach instalacyjnych produkowane są pod nazwami: EPDM lub NBR.

EPDM Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery, elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury.

EPDM właściwości: odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C, twardość w zakresie od 40-90 Shore A. Dzięki swoim właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego: opony, dętki, elementy amortyzujące i dla budownictwa. Są to m.in. profile uszczelniające do stolarki tworzywowej, węże hydrauliczne, osłony kabli, oraz pokrycia dachowe.

Uwaga: manszeta EPDM w systemie jest w kolorze czarnym z opisem na wierzchu.

NBR kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy. Rodzaj: elastomery, produkt kopolimeryzacji butadienu i akrylonitrylu,

NBR właściwości:  wysoka wytrzymałość na zerwanie, odporność termiczna -50°C/+105°C, odporny na działanie olejów i benzyny, odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta, odporny na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, odporny na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą, odporny na rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach, niska odporność na czynniki atmosferyczne i ozon, nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra, nie odporny na ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych), nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Uwaga: manszeta NBR w systemie jest produkowana w kolorze żółtym z opisem na wierzchu.