Przewaga rur żeliwnych firmy Düker nad innym materiałami wykorzystywanymi do produkcji rur:

Rury żeliwne firmy Düker są ogniotrwałe:

• niepalny wyrób budowlany – nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się ognia (rozgorzenie), brak obciążenia energią cieplną podczas pożaru

• rury żeliwne SML firmy Düker cechuje najwyższa klasa reakcji na ogień wśród tego rodzaju produktów dostępnych na rynku: klasa A1 według normy DIN EN 13501-1


• możliwe jest układanie rur metodą wykopu w drogach ewakuacyjnych

• brak zadymienia - dym jest najczęstszą przyczyną śmierci przy pożarach

• wykonanie oddzielenia przeciwpożarowego w oparciu o rozwiązania wytycznych MLAR (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) jest proste i nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi

• można w bezpieczny sposób wykluczyć rozprzestrzenianie się pożaru w dół pionu

• zachowanie funkcyjności w przypadku pożaru instalacji wykonanej w całości z rur żeliwnych

Rury żeliwne firmy Düker stanowią bardo dobrą izolację akustyczną:

• żeliwo z grafitem płatkowym jest ze względu na swoją strukturę i masę materiałem w wysokim stopniu dźwiękochłonnym<

• przy użyciu izolatorów akustycznych uzyskano w próbie rur żeliwnych typu SML firmy Düker bardzo niskie wartości (13 dB(A) przy 4 l/s, czyli ciszej niż spadające płatki śniegu

Rury żeliwne firmy Düker są proste w obróbce i montażu:

• za pomocą odpowiednich narzędzi cięcie rur żeliwnych jest szybkie i proste, bez dużej ilości odpadów

• brak ryzyka uszkodzenia przy obróbce rur w niskich temperaturach

• złączki Rapid służą do szybkiego i czystego tworzenia połączeń wtykowych

• przemyślana oferta kształtek rurowych zapewnia rozwiązania dla wszelkich możliwych sytuacji techniczno-budowlanych odnoszących się do instalacji wewnętrznych budynku

• ze względu na stabilność rur nie ma konieczności używania wielu mocowań

• dzięki niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej, którym charakteryzują się rury żeliwne, nie ma konieczności używania ramion kompensujących, podpór i kompensatorów, punktów stałych czy wieszaków wahadłowych

• możliwe jest bezproblemowe zabetonowanie rur

• nawet w przypadku podciśnieniowego odwadniania dachów nie trzeba stosować specjalnych mocowań (np. prowadnic)

• dostępne są specjalne warianty przeznaczone do układania w ziemi lub odwadniania mostów

• różnego rodzaju warianty rur żeliwnych są kompatybilne i nie ma konieczności używania dodatkowych przejściówek

Rury żeliwne firmy Düker są stabilne i wytrzymałe:

• nawet rury żeliwne o dużej średnicy znamionowej są odporne na działanie ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego

• brak wzajemnych oddziaływań pomiędzy temperaturą medium a temperaturą otoczenia, brak także obciążenia ściskającego, ani przy niskich ani przy wysokich temperaturach

• rury żeliwne są całkowicie odporne na działanie promieni UV,

materiał nie staje się łamliwy ani kruchy

• w przypadku rur żeliwnych nie zachodzi zjawisko typowe dla tworzywa sztucznego, czyli kurczliwość (skurczenie się rur z tworzywa sztucznego pod wpływem ciepła, wynikiem tego jest wysunięcie rury ze złączki)

• rury żeliwne są odporne na umyślnie dokonane zniszczenia

Rury żeliwne firmy Düker są przyjazne dla środowiska:

• rury żeliwne wykonywane są praktycznie w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu (złom żeliwny)

• rury żeliwne nie wytwarzają lotnych związków organicznych

• bezkielichowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie mniejszych odcinków rurociągu, w ten sposób ogranicza się odpady

• odpady powstające przy obróbce rur lub po wyłączeniu systemu kanalizacji z użytkowania można bez problemu poddać recyklingowi

Systemy rur żeliwnych firmy Düker produkowane są w Niemczech:

• BHKS [Federalny Związek Stowarzyszeń Ogrzewania, Klimatyzacji i Techniki Sanitarnej]

• kompleksowy program złączek „made in Germany”

• szybkie terminy dostaw dzięki korzystnej lokalizacji zakładu produkcyjnego w Karlstadt (kod pocztowy: 97753), w samym sercu Niemiec

• szybkie dostawy dzięki bardzo dobrze zaopatrzonemu magazynowi

• oferowane usługi: planowanie systemów podciśnieniowego odwadniania dachów

• wyznaczeni do kontaktu z klientami pracownicy mają bezpośredni kontakt z zakładem produkcyjnym

• zapewnienie miejsc pracy w regionie


Brak płonących kropel:

Płonące krople to zjawisko, które w odniesieniu do rur kanalizacyjnych firmy Düker nie zaobserwowano ani w trakcie badań ani w praktyce.

Normy DIN 4102-1 oraz DIN EN 13501-1 określają badanie, w trakcie którego prowadzone są obserwacje m.in. płonących kropli, a wyniki są dokumentowane. W przypadku badań według normy DIN EN 13501-1 następuje to w ramach tzw. testu SBI według normy EN 13823. Jednak zarówno w przypadku badań zgodnych z normą DIN 4102-1 jak też testu SBI próba trwa tylko 10 minut!

Dodatkowo brane są pod uwagę tylko te cząstki, które wychodzą poza zdefiniowany obszar. Ten krótki czas trwania badania ma wpływ na to, że reakcja na ogień badana jest jedynie pobieżnie, aby stwierdzić, w jakim czasie z małego źródła zapłonu powstanie pożar i w jakim stopniu przyczynia się do tego badany wyrób budowlany. W przypadku palnych wyrobów budowlanych zjawisko rozgorzenia pojawia się szybko, tak że brak nowych danych wynikających z obserwacji.


Badanie ogniowe przeprowadzone w oparciu o rury z tworzywa sztucznego z prawidłowo zamontowanymi kołnierzami przeciwpożarowymi:

Przy czym nie uwzględnia się, że „płonące krople” nie tylko wpływają na rozwój pożaru, ale potrafią także przenikać przez strefy pożarowe. Na podstawie badania ogniowego odpowiadającego w wysokim stopniu warunkom rzeczywistym stwierdzono, że wszystkie wbudowane w pomieszczeniu markowe rury z tworzywa sztucznego (w tym tzw. „rury o właściwościach dźwiękochłonnych”) po upływie dziesięciu minut wytwarzały płonące krople spadające piętro niżej!

Pomimo prawidłowo zamontowanych kołnierzy przeciwpożarowych już po upływie 20 minut zapalały się elementy przewodu rurowego z tworzywa sztucznego (kolanko) w kondygnacji podziemnej – skutkiem tego jest rozprzestrzenienie się pożaru pionowo w dół! (raport z badania Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW E rwitte, nr 210003476 z dnia 10.05.2004).


Biorąc pod uwagę i oceniając wszystkie pozytywne cechy rur żeliwnych firmy Düker dochodzi się do oczywistego wniosku: system rur żeliwnych firmy Düker oferuje w porównaniu do alternatywnych rozwiązań bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Na uwagę zasługują przede wszystkim proste rozwiązania dotyczące izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej, system mocowań itd. Systemy rur żeliwnych firmy Düker to wybór numer 1 w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, hotelach, centrach handlowych, szpitalach i instytucjach opieki.